Óbudai Egyetem - Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának (KVK) feladata olyan innovatív villamosmérnökök képzése, akik megalapozott és széleskörű elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek az ipar szakirányú területein villamos berendezések tervezésére, gyártására, menedzselésére, szervízelésére és üzemeltetésére. A Kar oktatása kiterjed a villamos energetika, a számítástechnika, az ipari automatizálás, a műszer- és méréstechnika, és a hírközlés széles spektrumára. A KVK a munkaerőpiac rövid és hosszú távú igényeihez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan bevonja a képzésbe a technika fejlődésével létrejövő újabb szakterületeket és korszerű technológiákat. Az oktató- és tudományos tevékenységek a Kar öt Intézetében valósulnak meg. A villamos mérnöktanárok képzésével, a szakterületen folyó középfokú oktatást kívánjuk erősíteni jól felkészült, elhivatott szaktanárokkal. A KVK széles körű ipari és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amely lehetőséget biztosít hallgatóinknak a gyakorlati tudás megszerzésére, külföldi egyetemeken való tanulásra.

A Kandó Kar egyike a nagy oktatási hagyományokkal rendelkező műszaki képzést folytató iskoláknak. A jogelőd oktatási intézményben Magyarországon elsőként 1920-ban indult elektromosipari szakemberek képzése. A képzés - az iskolaalapítástól kezdve - gyakorlatorientált volt, az elméleti ismeretek megértését, begyakorlását nagyszámú, korszerű eszközökkel felszerelt laboratóriumok biztosították, biztosítják.

http://uni-obuda.hu/kando

Z3JlZ2EuaWxkaWtvQGt2ay51bmktb2J1ZGEuaHU=

KzM2MzA0NTI5OTk5

Programok
1034 Budapest,
Bécsi út 96/b