Soproni Széchenyi István Gimnázium

Sopron - vitán felül - legjobb, egyben a város egyetlen állami fenntartású gimnáziuma. Hosszú évek óta a hazai 100 legjobb gimnázium egyike.
6 évfolyamos természettudományi, 6 évfolyamos nyelvi, 4 évfolyamos természettudományi és 4 évfolyamos digitális-nyelvi tagozatos képzésekben, összesen 21 osztályban zajlik a tanítás. Kiemelkedő továbbtanulási mutatók, nívós versenyeredmények, magas tanulmányi és érettségi átlagok jellemzik az intézményt, és mutatják az oktató-nevelő munka eredményességét.
1922. május 22-én Vass József vallás- és közoktatási miniszter rendelete értelmében a főreáliskola az 1922/23-as tanévtől felveheti Széchenyi István nevét.

1922 azért különleges év, mert ekkor kapta meg az intézmény egy karizmatikus személyiség nevét. Nomen est omen. A névvel sorsot is kapott az itt folyó szakmai munka, súlypontokat a pedagógiai fejlesztési tevékenység, tengelyt az értékekhez igazodó tanári, tanulói lélek és szellem.

A 2022-2023. tanévben már 100 éve viseli iskolánk a Gróf Úr nevét. 100 év elég hosszú idő ahhoz, hogy a társadalmi környezet és az általános értékrend (akár globális szinten is) jelentősen megváltozzon. Ezért az évforduló ünneplését olyan folyamatként szeretnénk megélni, amely a Széchenyi István-i értékrend mentén, a környezeti változásokhoz igazítva újrafogalmazza, a posztmodern korszak gyermekei számára is egyértelműsíti a kívánatos gondolkodásmódot, hozzáállást, magatartásmintákat. Ebben az ünnepi tanévben azok az igazodási pontok kerülnek reflektorfénybe a programok során, amelyek világossá teszik, mitől lehetünk ma méltó utódai a névadónak, milyen szellemi, lelki, cselekvési attitűdök szükségesek ahhoz, hogy gyerekeink példaképet lássanak a névadóban és az ő szellemi hagyatékában, ne csak egy 150 éve élt történelmi alakot, akihez nincs közük.

Iskolánk a jövő „írástudóit”, vagyis a város, a nemzet életminőségét meghatározó szakembereit, majdani döntéshozóit, megvalósítóit oktatja és neveli. Most a mi felelősségünk, hogy ez a folyamat milyen értékek mentén történik. Hogy ne tévesszünk irányt, időnként meg kell állnunk – erre kiváló alkalom egy 100 éves évforduló -, és meg kell idéznünk névadónk szellemét.


A Kutatók Éjszakája gimnáziumunk egyik kiemelt projektje, melyben tehetséges diákjaink főszerepet kapnak. Szeretettel várunk mindenkit érdekes, izgalmas, játékosan szórakoztató programjainkra!

https://www.soproniszig.hu/

aXJvZGFAc3ppZy5zb3Byb24uaHU=

KzM2OTk1MDUzOTA=

facebook

9400 Sopron,
Templom utca 26.