Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Karunk hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos minősítésben való aktív részvételt az általa művelt szaktudományokban.

A társadalmi és munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodva a kar feladatának tekinti a képzési tartalmak folyamatos fejlesztését a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt.

Kihasználva a pedagógusképzés különböző területein felhalmozódott évtizedes tapasztalatait a pedagógusképző kar az óvodapedagógus-, a tanító- és a gyógypedagógus-képzés országosan és nemzetközileg is elismert képző helyévé kíván fejlődni. Emellett kiemelt feladatként kezeli a tanárképzés karhoz tartozó szakdiszciplináris részének magas színvonalú oktatását is. Feladatának tekinti, hogy a művészetközvetítő szakokon is hagyományaihoz méltó képzést folytasson.

A pedagógusképző szakjain a gyakorlati képzést elsősorban az egyetemi gyakorló iskola hatékony közreműködésével kívánja megoldani.

Alkalmazkodva a felsőoktatás szerkezeti átalakulásához a kar oktatási struktúrájában kiemelkedő szerepet kap a felnőttképzés és a különböző nem konvencionális képzések is. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar felvállalja az SZTE-n belül a felsőfokú szakképzés széles körű bevezetését. Kiemelt feladatának tekinti azt, hogy a felsőfokú szakképzések tartalmi és gyakorlati részét úgy szervezze, hogy egyrészt a végzett hallgatók megfeleljenek a munkaerőpiaci elvárásoknak, másrészt megfelelő szakmai tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy eredményesen vegyenek részt az FOSZ-képzéshez befogadó szakként kapcsolódó alapképzésekben is.

A kar arra törekszik, hogy minden képzési formában együttműködjön az egyetem valamennyi karával. Kimagasló teljesítményt nyújtó oktatóink részt vesznek az SZTE doktori programjaiban. A hallgatók számára a tanulásban, az egyetem és a kar által nyújtott szolgáltatások igénybevételében az egyenlőség, az egyenlő bánásmód elvét tartja szem előtt.

http://www.jgypk.u-szeged.hu/

aW5mby5qZ3lwa0BzenRlLmh1

KzM2NjI1NDYwNTE=

twitter facebook instagram

Programok
6725 Szeged,
Boldogasszony sugárút 6.