Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 1995. május 26-tól a római a Pápai Keleti Intézet (Pontificio Istituto Orientale) afilliált, 2006. április 6. óta pedig aggregált intézete. Ez azt jelenti, hogy 1995-ben az egyetemi szintű képzés első, 2006-ban pedig második fokára lépett. Tehát azok a hallgatók, akik mindenben eleget teszek a képzés kötelezettségeinek, az első képzési ciklus végén a római anyaintézet által kibocsátott baccalaureátusi diplomát kapják meg. A továbblépni szándékozók pedig a második ciklus elvégzése után licencia-diplomát kapnak.

Viszonylag hosszú út vezetett idáig, bár a rendszerváltásig a mi főiskolánk volt a magyarországi hittudományi főiskolák közül a legfiatalabb. Városunkban viszont a legelső felsőfokú oktatási intézmény lett 1950-ben.
Hittudományi Főiskolánk történetét három részre lehet osztani.
1. A történet első része a megalakulástól kezdve pontosan negyven évet ölel fel. Ennek jellegzetessége, hogy specifikusan és kizárólagosan a papképzésre irányult.
2. A második részt már teológusképzésnek lehet nevezni, mert 1990-től megnyitotta kapuit a civil hallgatók előtt is: Levelező Tagozattal bővült, majd a következő évtől, 1991-től a Bessenyei György Tanárképző Főiskolával közös képzésben beindult Hittanári Tagozat is.
3. Végül a Főiskola történetének harmadik része az egyetemi szintű képzés beindulásától kezdve tart.

www.szentatanaz.hu

cGVkYWdvZ2lhQHN6ZW50YXRhbmF6Lmh1

KzM2NDI1OTc2MDA=

facebook

Programok
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 13-19.