Társadalomtudományi Kutatóközpont

A Jogtudományi Intézetből, a Kisebbségkutató Intézetből, a Politikatudományi Intézetből és a Szociológiai Intézetből álló Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A Társadalomtudományi Kutatóközpont e területeken alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez, és tudományos munkáját szakmailag önállóan, politikai befolyástól függetlenül végzi.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont:

- megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét;

- elősegíti a magyar jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és szociológia területén végzett kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;

- együttműködik hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat;

- közreműködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok továbbképzésében;

- kutatási dokumentációt és szakterületéhez kapcsolódó adatbázisokat épít, amelyet a tudományos közösség és a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz interneten vagy nyomtatott formában.

https://tk.hu/

dGl0a2Fyc2FnQHRrLmh1

KzM2NzA2ODU5NzYw

facebook

1097 Budapest,
Tóth Kálmán u. 4.