Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium egyik oktatási intézményeként őrzi és továbbviszi a Kollégium sajátos körülmények között kialakult, több évszázados, a református hitvallásokra és a magyar nemzet iránti elkötelezettségre épülő szellemi és lelki örökségét. Az Akadémia célja a református lelkipásztorok, valamint a református egyház igényei szerinti munkások képzése és továbbképzése, a teológiai tudományok legmagasabb szintű művelése. Történelmi örökségéből adódóan felelősséget hordoz nemcsak a fenntartó Egyházkerületért, hanem a Kárpát-medence ezen régiójának magyar református egyházaiért is. Hozzá kíván járulni a térség szellemi és kulturális értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához, tevékenységével növelni szeretné az észak-magyarországi térség településeinek népességmegtartó erejét is, együttműködik a felsőoktatási és kulturális intézményekkel, valamint egyházi és kulturális szervezetekkel.

http://srta.hu/

c3J0YUB0aXJlay5odQ==

KzM2NDc5NTA4Mjg=

facebook

Programok
3950 Sárospatak,
Rákóczi u. 1.
A Kollégium főkapuján belébve bal oldalon.