Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet

A Talajtani Intézet célja és feladata, hogy tudományos kutatási eredményeivel segítse elő és támogassa a fenntartható földhasználatot, a talaj védelmét, a modern, költség- és környezetkímélő talajhasználatot és a talajjavítást. Az Intézet alap- és alkalmazott kutatásokat folytat, fejlesztéseket végez, valamint részt vesz tudományos és szakmai ismeretek átadásában a társadalom részére.

https://atk.hun-ren.hu/taki/

dGFraUBhdGsuaHU=

twitter facebook instagram

1022 Budapest,
Herman Ottó út 15.
II. épület