Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, mint a Történeti Hivatal jogutódját a 2003. évi III. törvény hozta létre.
A levéltár szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. tv-ben meghatározott iratokat, a törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja az érintettek számára a személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását, vagyis az iratokban szereplő személyek számára adatot szolgáltat a volt állambiztonsági szervek által róluk készített iratokból, biztosítja az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását, levéltár- és történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás eredményeit, illetve részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában. A levéltár őrzi és kezeli a törvényben meghatározott volt állambiztonsági szervek 1944. december 21. után keletkeztetett iratait, az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottságok iratanyagát, valamint az 1990 után keletkezett nemzetbiztonsági iratokat. Közművelődési programjai révén közvetlenül is hozzájárul a korszak elemző bemutatásához.

https://www.abtl.hu/

bGVuZ3llbC5lc3p0ZXJAYWJ0bC5odQ==

KzM2MTQ3ODYwNjQ=

twitter facebook instagram

Programok
1067 Budapest,
Eötvös utca 7.