Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Szervezetünk azzal a céllal jött létre, hogy stabil és kiszámítható működési és szabályozási környezetet teremtsen olyan kiemelt ágazatok számára, mint a szerencsejáték-szervezés, a dohányügy, a kiberbiztonság, valamint a bányászat és a földtani tevékenységek. Ezen túlmenően a Hatóság feladata a bírósági végrehajtók és a felszámolói szervezetrendszer hatékony működésének biztosítása.
A Hatóság szerves részét képezi a Földtani Igazgatóság, melynek feladata többek között az ásványvagyon-gazdálkodást és bányászattal kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátását támogató földtani, geofizikai és vízföldtani vizsgálatok végzése. A feladatok közül kiemelkedően fontos azoknak a 21. század követelményeinek megfelelő földtani térképeknek és mélyföldtani modelleknek a készítése, amelyek alapján pontosan megismerhető hazánk felszín alatti térrészének földtani felépítése, szerkezete. Ezen tevékenység elengedhetetlen a nemzetgazdaság szempontjából stratégiai fontosságú nyersanyagok (szénhidrogének, geotermikus energia, ércek, kritikus elemek, építőipari nyersanyagok) előfordulásának, mennyiségének, minőségének és kitermelhetőségének előrejelzéséhez, az ezekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz. Ezen túlmenően a magas szintű ellátás-biztonságot megteremtő és klímabarát energiaszektor kialakításhoz mindenképpen szükséges a felszín alatti térrész egyéb hasznosítási lehetőségeinek (pl. szén-dioxid és gáztárolás, innovatív felszín alatti energiatárolási megoldások) és az azok keretrendszerét meghatározó mélybeli földtani-szerkezeti viszonyok ismerete is. A korszerű adatbázisokban nyilvántartott földtudományi ismeretanyag számos más terület működéséhez is nélkülözhetetlen, többek között a korszerű infrastruktúrák megalapozásához (út- és vasútfejlesztések), a nukleáris biztonság megteremtéséhez (radioaktív hulladékok elhelyezése), a különböző környezetföldtani kérdések megválaszolásához, de a jó minőségű és mennyiségű ivóvíz és egyéb felszín alatti vizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdések megalapozásához is.

A terjedelmes földtani-geofizikai-vízföldtani ismeretanyag korszerű digitális adatbázisokban tárolódik, külön említésre méltó a GeoBank, amely a Magyarországon mélyült közel 270 ezer sekély- és mélyfúrás adatait tartalmazza. Emellett az adatvagyon kiemelkedő részét képezi a több mint 500 ezer ásvány-, kőzet-, ősmaradvány tételből álló egyedülálló földtani gyűjtemény; Magyarország legnagyobb, több mint 300 ezer egységből álló Földtani és Geofizikai Szakkönyvtára; valamint az ország területén mélyült mintegy 8100 mélyfúrás maganyagát tároló magminta-gyűjtemény.

A szakterület előd-intézményeinek (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Magyar Állami Földtani Intézet) több mint 150 évre visszanyúló szaktudása, és a Kárpát-medence egészét felölelő egyedülálló földtudományi adatvagyona meghatározó értéket és alapot biztosít a földtani tevékenység során.

www.sztfh.hu

c3p0ZmhAc3p0ZmguaHU=

KzM2MTU1MDI1MDA=

Programok
1143 Budapest,
Stefánia u. 14.