TIT, Körösök Vidéke Egyesület

Tevékenységét Békés megyében fejti ki, de a rendezvényekre (pl. TELC nyelvvizsgák, továbbképzések) az ország más területeiről is érkeznek résztvevők. A legfontosabb célkitűzése a tudományos ismeretek terjesztésére és a hasznosítható tudás átadására irányul. Közhasznú célja megvalósítása érdekében sokrétű tevékenységet folytat, az előadások szervezésén keresztül az akkreditált nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák megtartásán át. Az egyesület közhasznú tevékenysége során részt vállal többek között a gyermek- és ifjúságvédelemben, a hátrányos helyzetű rétegek oktatásában, a magyarországi és békés megyei nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben, tudományos tevékenységben, kutatásban, felnőttképzési kutatásban, a nevelésben és oktatásban, a képességfejlesztésben, kulturális tevékenységben, a tehetségnevelésben új tehetségfeltáró formák kutatásában, a magyar nyelvi kultúra ápolásában, az értelmiség önművelődésének elősegítésében. Évente megszervezésre kerülő főbb programjaink: - Felnőttképzési programok hátrányos helyzetűek számára (nyelvtanfolyamok, munkanélküliek képzései) - Tehetséggondozás: általános iskolások részére 5 fordulós levelezős tantárgyi versenyek megtartása, megyei döntő megrendezése, országos tantárgyi versenyek meghirdetése, megyei döntők lebonyolítása (általános iskolások részére), általános iskolákban tehetséggondozó tantárgyi versenyek megtartása, TELC angol megyei verseny megrendezése (7-8 osztályos általános iskolai tanulók részére), városi angol verseny szervezése (5-8. osztályos általános iskolai tanulók részére), Angol megyei verseny (9-12. osztályos középiskolai diákok részére) - Magyar Nyelv Hete és Magyar Tudomány Ünnepének lebonyolítása - Szabadegyetemi sorozatok (földrajzi, történelmi, pszichológiai) lebonyolítása - Nyelvvizsgára felkészítő tréningek lebonyolítása - Nyelvvizsgáztatás - Hagyományos nyelvtanfolyamok - Csillagászati előadások, szakkör

www.titbcs.hu

cG9zdG1hc3RlckB0aXRiY3MuaHU=

KzM2MjA0NDQwMjM0

twitter facebook

Programok
5600 Békéscsaba,
Damjanich u. 1/3.
Békéscsaba belváros, megközelítés a Kölcsey ill. Wesselényi utcák felől egyirányú utca a Damjanich u.