Nyelvtudományi Kutatóközpont

Az Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) működésének célja a magyar nyelvészet valamennyi területének művelése, továbbá általános, kísérletes és alkalmazott nyelvészeti kutatások végzése.
Az NYTK kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következő területekkel és kutatási feladatokkal:
-- nyelvelméleti, kísérletes és magyar nyelvészeti alapkutatások: nyelvelmélet, fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika;
-- történeti-összehasonlító, nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatások és uralisztikai kutatások;
-- szótártani kutatások végzése, A magyar nyelv nagyszótára sorozat elkészítése;
-- korpusznyelvészeti kutatások;
-- társadalmi nyelvészeti kutatások, élőnyelvi és többnyelvűségi kutatások;
-- nyelv- és beszédtechnológiai kutatások és fejlesztések.

www.nytud.hu

bGluZ2luc3RAbnl0dWQuaHU=

KzM2MTM0MjkzNzI=

1068 Budapest,
Benczúr u. 33.