HUN-REN KRTK Regionális Kutatások Intézete

Az Intézet vezető szerepet tölt be a regionális tudomány hazai műhelyei között, négy tudományos osztálya az ország különböző régióiban van jelen, ezért értékes helyi tudással és beágyazottsággal rendelkezik. Az ország versenyképessége, kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a természeti, társadalmi, illetve gazdasági erőforrások területi mintázatainak ismerete, a térbeli egyenlőtlenségek mérséklése, amely komplex társadalomtudományi megközelítést kíván. Az Intézet a hazai regionális tudomány bázisintézete, ahol az interdiszciplináris kutatásokhoz szükséges kritikus méret a közgazdaságtudomány, a geográfia, a szociológia, a politológia és a jogtudomány képviselőinek együttműködésében valósul meg.

https://rki.krtk.hu/

c2xhY2h0YS5rcmlzenRpbmFAa3J0ay5odQ==

twitter facebook

7621 ,
Papnövelde u. 22.